Programišiai prieš šnipus

Kom­piu­te­rių įsi­lau­žė­liai daž­niau­siai spau­dos liau­psių ne­su­lau­kia. Ta­čiau da­bar ži­no­ma, kad ma­si­nį se­ki­mą pra­dė­ju­si JAV Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo agen­tū­ra ir jos są­jun­gin­in­kės ga­li šią nuo­mo­nę pa­keis­ti. Ko­dėl? No­rė­da­mi apsi­sau­go­ti nuo šniukš­ti­nė­ji­mo, tu­ri­me su­pras­ti, kaip tai da­ro­ma, ir tik ne­dau­ge­lis, iš­sky­rus pa­čias žval­gy­bos tar­ny­bas, ga­li tai pa­da­ry­ti ge­riau už įsi­lau­žė­lius. Pernai Vokietijos naujienų žurnalas Der Spiegel paskelbė konfidencialaus […]

Skaityti daugiau...

Programišiai atkūrė NSA naudojamus sekimo įrenginius

Nau­do­da­mi Ed­war­do Snow­de­no nu­te­kin­tus do­ku­men­tus, pro­gra­mi­šiai su­kū­rė prie­tai­sus, ku­riuos ga­li­ma pri­jung­ti prie kom­piu­te­rio ir vog­ti in­for­ma­ci­ją. Radiohakeriai atgalinės inžinerijos būdu sukūrė kai kuriuos bevielio šnipinėjimo prietaisus, kuriuos naudoja JAV Nacionalinio saugumo agentūra. Naudodami Edwardo Snowdeno nutekintus dokumentus, tyrėjai sukūrė paprastus, bet efektyvius prietaisus, kuriuos galima primontuoti prie kompiuterio detalių privačios informacijos rinkimui. NSA Pažangios tinklo […]

Skaityti daugiau...

Ką apie jus gali sužinoti šnipinėjimo agentūros, kol žaidžiate „Angry Birds“?

Neseniai buvo pranešta, kad JAV Federalinio saugumo agentūra (NSA) ir Didžiosios Britanijos žvalgybos agentūra rinko informaciją apie vartotojus, kol šie naudojo populiarias programėles ir žaidimus, įskaitant ir „Angry Birds“. Šnipinėjimo agentūros dirbo kartu nuo 2007 – ųjų metų, kad išvystytų priemones, kurios leistų pasinaudoti išmaniųjų telefonų programėlių pažeidžiamumu, kol programėlės siunčia vartotojų duomenis internetu žaidimo […]

Skaityti daugiau...
Flickr.com/robbie73 nuotr. / Virtualus šnipinėjimas

JAV Nacionalinio saugumo agentūra gali įsilaužti į kompiuterius, kurie net neprijungti prie interneto

JAV Nacionalinio saugumo agentūra (NSA) į beveik 100 tūkst. kompiuterių visame pasaulyje yra įdiegusi programą, kuri leidžia šnipinėti ir atveria kelią įsilaužimams į šiuos prietaisus, antradienį paskelbė „The New York Times“. NSA savo programas daugiausiai įdiegė per kompiuterinius tinklus, tačiau kai kuriais atvejais ji pasinaudojo slapta technologija, kuri leidžia prisijungti prie kompiuterio, net jeigu jis […]

Skaityti daugiau...

NSA įdiegia į kompiuterius pažeidžiamumus dar prieš jų pardavimą

Žiniasklaidą pasiekė dar viena Edvardo Snowdeno nutekintų NSA slaptų dokumentų porcija. Vokiečių žurnalas Der Spiegel rašo, jog NSA sugeba gauti prieigą prie kompiuterių dar prieš jų pardavimą. Tai reiškia, jog tiek kompiuteriuose, tiek ir kituose elektronikos įrenginiuose galima lengvai įdiegti šnipinėjimo įrangą (tiek fiziniu, tiek programiniu pavidalu). NSA padalinys TAO (Tailored Access Operations) užsiima sudėtingomis […]

Skaityti daugiau...

JAV žvalgyba naudoja padirbtus puslapius, kad gautų vartotojų paskyrų duomenis

Panašu, kad JAV Nacionalinė saugumo agentūra (NSA) ne tik seka visus ir viską, kas tik juda ir gali naudotis Internetu, tačiau ir padirbinėja didelių kompanijų interneto puslapius, pavyzdžiui, Google. Visa tai daroma tam, kad būtų galima perimti svarbią informaciją. Puslapis Mother Jones rašo, jog NSA naudoja taip vadinamas „man-in-the-middle“ atakas, kurias dažnai pasitelkia kibernetiniai nusikaltėliai. Kaip visa […]

Skaityti daugiau...
Edwardas Snowdenas (SCANPIX nuotr.)

Rusijos žiniasklaida: Snowdenas netrukus išvyks iš oro uosto

JAV paslapčių viešintojas Edwardas Snowdenas gali netrukus išvykti iš Maskvos Šeremetjevo oro uosto, kur jis apsistojo birželio pabaigoje, atvykęs iš Hong Kongo. Kaip skelbia leidinys Lenta.ru, remdamasis naujienų agentūrų pranešimais, šalies Federalinė migracijos tarnyba išdavė E. Snowdenui laikinus dokumentus. Buvęs JAV Nacionalinės saugumo agentūros (NSA) ir CŽV darbuotojas Šeremetjevo oro uosto tranzito zonoje įstrigo po […]

Skaityti daugiau...