Programišiai prieš šnipus

Privatumas Saugumas

Kom­piu­te­rių įsi­lau­žė­liai daž­niau­siai spau­dos liau­psių ne­su­lau­kia. Ta­čiau da­bar ži­no­ma, kad ma­si­nį se­ki­mą pra­dė­ju­si JAV Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo agen­tū­ra ir jos są­jun­gin­in­kės ga­li šią nuo­mo­nę pa­keis­ti. Ko­dėl? No­rė­da­mi apsi­sau­go­ti nuo šniukš­ti­nė­ji­mo, tu­ri­me su­pras­ti, kaip tai da­ro­ma, ir tik ne­dau­ge­lis, iš­sky­rus pa­čias žval­gy­bos tar­ny­bas, ga­li tai pa­da­ry­ti ge­riau už įsi­lau­žė­lius.

Pernai Vokietijos naujienų žurnalas Der Spiegel paskelbė konfidencialaus techninės ir programinės įrangos katalogo detales, kuriuo NSA naudojosi informacijos iš mūsų kompiuterių išgavimui.

Dabar mes pranešame kaip kompiuterių saugumo tyrėjai pradėjo atvirkštinę kataloge išvardintos šnipinėjimo įrangos inžineriją jos veikimo išaiškinimui (žiūrėkite „Programišiai atkūrė nutekintus NSA sekimo įrenginius“).

Jų įgūdžiai padėjo mums sužinoti, kaip neįprastos NSA blakės fiksuoja kompiuterio ekrano vaizdus, įrašo klavišų paspaudimus, juos perduoda bei užtikrina, kad kompiuterių veiklą stebinčių virusų nebūtų įmanoma pašalinti.

Tačiau mažai tikėtina, kad įsilaužėlių veikla laimėtų tokį aukšto lygio apdovanojimą kaip Pulitzer prizas. Nepaisant to, jų pastangos yra tokios pat svarbios kaip ir Edwardo Snowdeno įspėjimai, apsaugantys mus nuo valdingų žvalgybos agentūrų.

technologijos-lt-logo

Facebook Comments

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.